• Dzieci, które często chwalimy, są otwarte, mają poczucie własnej wartości, nie boją się ryzyka, kochają ludzi i siebie. Te zaś, które są ganione, stają się niepewne lub zbuntowane, nisko oceniają swoje możliwości (akceptacji często poszukują poza domem – np. w destruktywnej grupie), niechętnie podejmują się nowych zadań. R. Carlson
  +Pomóż
 • „Rodzice chyba zapomnieli, iż dzieci bardziej niż czegokolwiek innego potrzebują takich zasad życia, które jasno ustalają, co jest dobre, a co złe”.R.Coles
  +Pomóż
 • „Czasami wystarcza jeden promień słońca. jedno miłe słowo. jedna pieszczota. jeden uśmiech. Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych, którzy znajdują się obok nas. a więc dlaczego tego nie robimy”? Bruno Ferrero.
  +Pomóż
 • 1
 • 2
 • 3

Klauzula informacyjna

dla klienta Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rodzinka w Olsztynie.

Szanowni Państwo, Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rodzinka w Olsztynie z siedzibą: 10--282 Olsztyn, ul. Poprzeczna 13/10, reprezentowana przez Dyrektora Joannę Kowalewską;

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pisemnie lub pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tradycyjną: ul. Poprzeczna 13 Lok.10, 10-282 Olsztyn

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
 • wydania w formie pisemnej zaświadczenia/informacji/opinii/orzeczenia przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Rodzinka  w Olsztynie;
 • podejmowania akcji edukacyjnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz
  w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO);

Odbiorcą danych osobowych będą:

 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);

Dane osobowe będą przechowywane przez 20 lat w Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Rodzinka w Olsztynie oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;

Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim ;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Ma Pani/Pan  prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO);

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

 • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest wymogiem ustawowym,
 • wydania zaświadczenia/informacji/opinii jest wymogiem ustawowym,
 • podejmowania akcji Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rodzinka oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni jest dobrowolne.