Cennik

 • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (z opinią)
 • TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (45 minut)
 • TERAPIA RĘKI – Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (45 minut)
 • TUS (TRENING UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH (90 minut- GRUPA 4- 7 OSÓB) (za miesiąc/1 dziecko )
 • KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA (60 minut)
 • TERAPIA PSYCHOLOGICZNA (45 minut)
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA (45 minut)
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA (45 minut)
 • FIZJOTERAPIA/REHABILITACJA (45 minut)
 • Diagnoza psychologiczna – IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym (3-5 lat)
 • KONSULTACJA LOGOPEDYCZNA (około 60 minut)
 • KONSULTACJA FIZJOTERAPEUTYCZNA/ NDT-BOBATH (około 60 minut)
 • DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (3 spotkania – każde około 60 minut)
 • Diagnoza IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży (3 spotkania – każde około 60 minut)
 • Diagnoza IDS-2 Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży oddzielne moduły (1 spotkanie 60 minut )
 • Diagnoza ASRS Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ( 2-3 spotkań około 60 minut)
 • Diagnoza NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości NEO-PI-R ( 1-2 spotkań czas około 60 minut)
 • Diagnoza CDI 2 Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji u Dzieci i Młodzieży( 1-2 spotkań około 60 minut)
 • Diagnoza STAIC – Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci ( 1-2 spotkań czas około 60 minut)
 • Opinia- wystawienie z konsultacji

BEZPŁATNIE
90 złotych
90 złotych
400 złotych
200 złotych
110 złotych
90 złotych
90 złotych
110 złotych
400 złotych
150 złotych
150 złotych
350 złotych
550 złotych
250 złotych
350 złotych
250 złotych
250 złotych
250 złotych
100 złotych

Czym jest WWRD – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jest bezpłatną formą pomocy skierowaną do dzieci z niepełnosprawnością. Formalnym warunkiem otrzymania wsparcia jest uzyskanie, na wniosek rodziców, opinii o potrzebie uczestniczenia dziecka w zajęciach. Jakie kroki powinni podjąć rodzice/opiekunowie? To nic trudnego, należy:

 • zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • wypełnić wniosek o wydanie opinii,
 • zgłosić się z dzieckiem na badanie do poradni w ustalonym terminie,
 • po otrzymaniu opinii o potrzebie uczestnictwa dziecka w zajęciach zgłosić się do wybranej placówki prowadzącej takie wspomaganie, np. szkoły, przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej.