O Fundacji

rodzina

Fundacja Polska Rodzina powstała 18.05.2016 r. Pierwotną misją Fundacji i celem, który zmobilizował nas do działania była chęć wspierania rodzin w życiu codziennym. Założyciele organizacji osobiście poznali czym jest rodzicielstwo zastępcze i piecza zastępcza. Chcąc nieść pomoc najmłodszym i najbardziej bezbronnym, czyli dzieciom narodził się pomysł utworzenia podmiotu, którego misją jest działanie na rzecz rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych, dzieci potrzebujących terapeutycznego wsparcia, osób starszych i wykluczonych społecznie. Od tego się zaczęło…

Szybko okazało się, że potrzeby lokalnej społeczności są zdecydowanie większe niż pierwotne założenia. Pojawiające się w naszej fundacji rodziny zaczęły zgłaszać nam szereg innych problemów, z którymi nie mogły sobie do tej pory samodzielnie poradzić. Historie naszych podopiecznych zmusiły nas do podjęcia kolejnych aktywności i uruchamiania następnych form pomocy. Rozpoczęliśmy więc działalność w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, pozostających bez zatrudnienia, bez podstawowych kompetencji zawodowych oraz umiejętności ułatwiających podjęcie pracy. Realizujemy dla nich szkolenia, staże, kursy pozyskując środki z regionalnego programu operacyjnego. Pomagamy w ten sposób rodzinom z naszego regionu Warmii i Mazur stanąć na nogi zarówno pod kątem społecznym jak i ekonomicznym.

Skupiamy w naszej fundacji osoby z dużym doświadczeniem, znające potrzeby różnorodnych grup społecznych oraz mające umiejętności potrzebne do udzielenia wsparcia zarówno merytorycznego jak i opieki psychologiczno- socjalnej. Współpracujemy z fachowcami z wielu dziedzin gdyż szybko okazało się, że w miejsce  jednego rozwiązanego problemu i zaspokojonej potrzeby społecznej,  natychmiast pojawia się kolejna luka wymagająca naszej interwencji.  Stąd na chwilę obecną prowadzimy również aktywne działania w zakresie  fachowej pomocy psychologicznej, ochrony praw człowieka i równego traktowania w szczególności praw kobiet i mniejszości,  ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, a także przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym.

Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych podopiecznych, których w ciągu przeszło czterech lat intensywnej pracy  zebrało się wiele setek. Staramy się pomóc każdemu, kto potrzebuje wsparcia, wierząc, że naszą najważniejszą misją jest pomaganie tym, dla których życie jest nieustannym torem przeszkód.