Wczesne Wspomaganie Rozwoju

wwr

Mimo zmian jakie wprowadził ustawodawca dnia 1 lutego 2017
PROWADZIMY NIEODPŁATNIE WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA.

Jedynym warunkiem jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej przez poradnie publiczną lub niepubliczną z zachowaniem ustawowego okresu jej wydania.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka.

Zajęcia odbywają się:

od poniedziałku do piątku

w godzinach:  8.00 – 18.00  (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu)

Oferujemy:

terapia pedagogiczna

terapię pedagogiczną

terapia logopedyczna

terapię logopedyczną

terapia psychologiczna

terapię psychologiczną

terapia ręki

terapię ręki i inne

rehabilitacja

rehabilitację ruchową

terapia behawioralna

terapię zaburzeń rozwojowych
m.in. metoda behawioralną