Werwa – Olsztyn Aktywnie

Werwa – Olsztyn Aktywnie

Zapraszamy Wszystkich na cykl spotkań lokalnych na terenie osiedla Zatorze jak i pieszych wędrówek szlakiem Bałdowskich – żółty szlak pieszy.

Start:

Maj

13.V.2023 – rodzinne aktywności na Górce Jasia

14.V.2023 – rodzinna piesza wycieczka szlakiem Bałdowskich

Czerwiec:

03.VI.2023 – rodzinne aktywności na Placu zabaw przy Netto

25.VI.2023 – rodzinna piesza wycieczka szlakiem Bałdowskich

kolejne terminy wkrótce…

VII.2023

VIII.2023

IX.2023

X.2023

Projekt dofinansowany przez MZPiTU w Olsztynie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Olsztyna na lata 2022-2025